लहान मुले जन्माला आल्यानंतर नाव ठेवण्याची लगबग चालू होते . येथे तुम्हाला हवे असलेले सर्व नावाची यादी देण्यात आली आहे त्याचा लाभ घ्या. unique baby girl names, baby girl names,hindu baby girl names, mulinche name , little baby girl names indian Baby girl names Marathi मुलींची नावे अ anyanya अनन्या anklaka अंकलका akhila अखिला ajita अजिता atula अतुला athanga अथंगा […]